26-11-2015

עצרולפני כשלושה שבועות פורסם תזכיר חוק ממשלתי ל"הגברת השקיפות וחובת גילוי לעמותות הנתמכות על ידי מדינות זרות".

אם שקיפות הייתה המטרה, אז לא היה צורך בהצעה הזו, כי גם היום ארגונים חייבים להצהיר על קבלת תרומות ממדינות זרות.

אם שקיפות הייתה המטרה אז צריך היה לבקש שארגונים יצטרכו להצהיר גם על מקורות מימון מגופים פרטיים.

אבל לא.

כי המטרה היא לא שקיפות. השימוש במילה הוא ציני. המטרה היא להכפיש ציבורית את ארגוני החברה האזרחית שפועלים למטרות של שקיפות, של צדק חברתי, של קידום הדמוקרטיה. והדרך היא להפלות בין ארגונים, בדיוק ההיפך מדמוקרטיה.

בקיצור, את הצעת החוק הזו צריך לעצור, בלי פחד.

הנה המכתב ששלחנו בתחילת השבוע לחברי וחברות הכנסת בדרישה לעצור את הצעת החוק הזו:

פניית הארגונים חוק מימון עמותות