03-03-2016

אמש (2.3.2016) הגישה קו-לעובד, באמצעות עו"ד מיכל תג'ר, תביעות נגד הרשות לאוכלוסין והגירה בשם שתי אלמנות לעובדים פלסטינים, אשר דרישתן לקבלת קצבת שארים המגיעה להן לפי חוק נתקלת בסירוב המעלה חשד לרמייה ואפליה. בעליהן של האלמנות הועסקו בישראל טרם פטירתם כעובדי בניין במשך למעלה מ-20 שנה, ומשכרם הופרשו כספי הפנסיה על פי צו ההרחבה בענף. תלושי השכר שבידי האלמנות מוכיחים זאת באופן חד משמעי, ואין מחלוקת על העובדות. למרות מצב עניינים ברור זה, בבואן של האלמנות לממש את זכאותן לקצבת שארים, עושה מדור התשלומים של הרשות לאוכלוסין והגירה כל שביכולתו כדי לחמוק ממתן הקצבה, ותחת זאת מפעיל לחצים לשכנען למשוך את הכספים שנצברו כקרן חד פעמית (משיכת כספים אשר גוררת בין השאר תשלום מס גבוה במיוחד).

מיותר לציין כי התובעות זקוקות לקצבת שארים לפרנסה וסיוע כלכלי, לאחר מות יקיריהן. רשות האוכלוסין וההגירה, שהיא הגוף שאליו מופרשים כספי הפנסיה של עובדים פלסטינים בישראל, והיא האחראית לתשלום הקצבאות מתוכם, מסרבת לטפל בבקשת האלמנות ותחת זאת פעם אחר פעם מעבירה אליהן "טפסי משיכת כספי צבירה". זאת למרות שהאלמנות הבהירו כי אינן מעוניינות בכך והן דורשות את קצבת השארים החודשית המגיעה להן.

למצער יש לציין שמקרים אלו משקפים התנהלות שגרתית של מדור התשלומים ברשות, בגינה אף הגישה עמותת "קו לעובד" עתירה לבג"ץ בנובמבר האחרון (2015). הרשות לאוכלוסין והגירה מנהלת בטעם המדינה את כספי הפנסיה של עובדים פלסטינים באופן רשלני הגובל בהפרות חמורות המצטברות לכדי גניבה ועושק של אוכלוסיית עובדים מוחלשת במיוחד.

לקריאה נוספת של העתירה בנוגע לניהול הרשלני של פנסיות העובדים הפלסטינים – לחצו כאן.