10-03-2017

מזה שנים עוקבים צוותי קו לעובד בדאגה גוברת אחר ההפקרות המוחלטת ביישום ואכיפת תקנות הבטיחות בענף החקלאות. סקר שערכנו בינואר האחרון (2017) התמקד בשאלות על נהלי עבודה עם חומרי הדברה לאור ריבוי תלונות עובדים ומידע מטריד שהצטבר בידינו. תוצאות הסקר הקשות גרמו אפילו לנו להחוויר- דרגת הפגיעה בבריאותם ובטיחותם של העובדים בלתי נתפסת.

הנתונים הקשים ביותר אולי שנרשמו נוגעים להעדר המוחלט של פיקוח רפואי על מצב העובדים (98% מהעובדים דיווחו כי לא נבדקו ולו פעם אחת על ידי רופא לאורך העסקתם) – זאת למרות שלמעלה ממחציתם ציינו כי חשו ברע לאחר עבודת הריסוס. נתון קשה נוסף הוא תחושת חוסר הביטחון בזמן עבודת ההדברה עליה דיווחו למעלה מ-80% מהעובדים – עם או בלי חומרי מיגון: לרובם המוחלט מעולם לא ניתנה הדרכה מסודרת ורק למחציתם ניתן ציוד מיגון – וגם כאן לרב ציוד חלקי ובמצב ירוד.

אור קשתי מעיתון הארץ מדגיש בכתבתו הבאה נתון מטריד נוסף, שמעלה חשש אמיתי להעלמת פצועים ותאונות עבודה בחקלאות: בשנים 2015-2014, מתוך כ-222 אלף מהגרי עבודה בחקלאות בישראל, רק כ-90 דיווחו שנפגעו בתאונות עבודה לביטוח לאומי. ״גן עדן״ כפי שמציין קשתי.

אין זה חדש כי מהגרי העבודה בחקלאות סובלים מתנאי עבודה מפרכים וקשים, ממגורים בתנאים ירודים, ועתה גם ברור כי הם מסכנים את בריאותם ואף חייהם כדבר שבשגרה. ענף החקלאות מדשדש ומשווע לסובסידיות ממשלתיות, ונראה כי ניצול מחפיר של עובדים אשר קולם אינו נשמע הוא הסובסידיה היחידה שמציעה המדינה, כל עוד היא מתחמקת מהפעלת סמכויות האכיפה. סמכויות שנקבעו בחוק ותפקידן להגן על העובדים, על בריאותם ועל בריאות החברה כולה.

 

פועלים תאילנדים מועסקים בהדברה, בלי הדרכה או הגנה

סקר בקרב פועלים זרים מגלה עד כמה נפוצים ליקויים וכשלים בהעסקתם בחקלאות, ומה המחיר שהם משלמים על כך. במשרד העבודה מודעים לבעיה, אולם הפיקוח הממשלתי על התחום רופף

כתבתו של אור קשתי, הארץ 10.3.2017