17-02-2013

לאחר מאמצים מרובים מצד “קו לעובד”, נכנס לתוקפו שינוי בנוהל המאפשר לעובד שלא ניתן למצוא לו מעסיק חדש אולם האשרה שלו עודנו בתוקף, להחליף עובד היוצא לחופשת מולדת

בדצמבר 2012 נכנס לתוקפו נוהל המאפשר לעובדי סיעוד שלא יכולים להתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש משום שאשרתם מתקרבת לסיום, לעבוד כמחליפים לעובדים היוצאים לחופשת מולדת. עד היום עובדים שהפסיקו לעבוד אצל המעסיק שלהם או שמעסיקם נפטר לא יכלו למצוא מעסיק חדש לאחר 51 חודשים של עבודה בישראל, וכך למעשה “איבדו” שנת עבודה.

שינוי הנוהל עונה על צורך של כל הגורמים המעורבים בהעסקת עובדי סיעוד;

המעסיקים: שיכולים למצוא מחליף בקלות יחסית ובכך לאפשר לעובד הקבוע לצאת לחופשה.

העובדים הקבועים: שיכולים לצאת לחופשת מולדת ביתר קלות מבלי להיות מוגבלים על ידי המעסיק שלא מצא מחליף, או לשלם מכיסם לעובד אחר שיחליף אותם.

העובדים המחליפים: שמיצו 51 עד 63 חודשי העסקה, בהתאם לחוק הכניסה לישראל, יכולים להמשיך לעבוד בשכר עד למיצוי תקופת השהות המותרת בישראל.

מדובר בנוהל ניסויי לששה חודשים, שיתכן ויוטמע בהמשך. בהמשך לאישור הנוהל, קיבל משרד הפנים את הערות “קו לעובד”, בהן הובהר כי האפשרות לעבוד כעובד מחליף הינה ללא הגבלה על מספר העבודות, כל עוד העובד מועסק עד 63 חודשים בישראל.