17-06-2020

อันตรายจากงานในภาคเกษตรกรรม

สิทธิของคุณในฐานะแรงงานภาคการเกษตร

คุณจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากนายจ้างก่อนลงมือทำงาน

คุณควรบอกปฏิเสธในสถานการณ์ต่อไปนี้

อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

นายจ้างของคุณมีหน้าที่ต่อไปนี้

เมื่อได้ยินเสียงไซเรน

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

กฎการทำงานกับสารเคมีอันตราย

สิ่งที่ต้องทำเมื่อทำงานที่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง/ปราบศัตรูพืช

ก่อนที่จะทำงานกับสารเคมี

กฎความปลอดภัยในการหลีกเลี่ยงไฟไหม้

ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดไฟไหม้

ปกป้องหูและระบบการได้ยินของคุณ

ระวังแสงแดดจัด

ป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง

ระวังสัตว์มีพิษและงู

หากถูกงูกัด

งานซ่อมไฟทุกประเภท แม้จะเป็นเพียงการซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ ต้องดำเนินการโดยช่างไฟที่มีคุณสมบัติเท่านั้น

การทำงานกับเครื่องมือไฟฟ้า

ทำงานกับรถแทรคเตอร์

วิธีทำงานกับสัตว์อย่างปลอดภัย

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

ระวังเครื่องมือและเครื่องจักร

หากคุณทำงานในระดับสูงกว่า 2 เมตร ทำตามข้อกำหนดทางความปลอดภัยต่อไปนี้

การป้องกันอันตรายจากการตัดแต่งต้นไม้