18-06-2015

IMG_20150614_115047מדי שנה ב- 16 ביוני מתאחדים עובדי משק בית ותומכיהם וחוגגים את יום עובדי משק הבית הבינלאומי. בכל שנה ביום זה, מצויין אימוץ אמנת הזכויות לעובדי משק הבית, אמנה C 189 בארגון העבודה העולמי, אמנה המעגנת את זכויותיהם בעבודה של עובדי משק בית במשפט הבינלאומי, מגדירה את זכותם של העובדים לשוויון זכויות בפני החוק, לחופש בחירה בין מעסיקים ולמניעת תשלום דמי תיווך בסכומים מופקעים עבור הזכות לעבוד במדינה זרה.

השנה לוקחת עמותת קו לעובד חלק בקמפיין מדיה חברתית בינ"ל לקידום זכויות עובדי משק הבית, קמפיין Our Hands#. הקמפיין הושק ביום עובדי משק הבית הבינ"ל 2015, ולכבוד ההשקה קיימה העמותה סדנת "דע את זכויותיך" לזכויות עובדים והוציאה חוברת זכויות עובדים חדשה לעובדים ולעובדות בענף הסיעוד.

למידע נוסף ניתן לבקר באתר האינטרנט של הקמפיין : dwrights.org או לבקר בדף הפייסבוק של הקמפיין.

לקריאת חוברת הזכויות החדשה לענף הסיעוד לחץ כאן.

coverr2