01-07-2019
"קו לעובד" מקיימת מעקב יומיומי על תאונות עבודה בבניין ובכלל. היום מתפרסם דו"ח חצי שנתי, בו פילוח הנתונים והמלצות לפעולה. אלו הם עיקרי הדו"ח המצורף:
43 עובדים איבדו את חייהם בתאונות עבודה במחצית הראשונה של 2019. זהו מספר ההרוגים הגבוה ביותר ב-5 השנים האחרונות, ומהווה עליה של כ-30% לעומת השנה שחלפה. נתון זה מהווה מגמה הפוכה ליעד שקבע לעצמו משרד העבודה בתכניתו לשנת 2019 – הורדת מספר ההרוגים בכלל הענפים ב-10%.
ענף הבניין הינו הענף המוביל במספר ההרוגים (24 הרוגים מתוך 43), ומהווה כ-60% מתאונות העבודה הקשות והקטלניות במשק הישראלי. זאת למרות שמספר המועסקים בענף הבניה הינו כ-8% בלבד מכלל המועסקים במשק. גם כאן מדובר במגמה הפוכה ליעד שקבע לעצמו משרד העבודה בתכניתו השנתית של 2019 – הורדת מספר ההרוגים בענף הבניין ב-10%.
שני הענפים האחראים לעליה במספר ההרוגים בתאונות עבודה הם: ענף הבניה וענף המסחר ושירותים. בענף הבניה נרשמה עליה של 26% לעומת המחצית הראשונה של 2018, ואילו בענף המסחר והשירותים נרשמה עליה של 66%.
מספר מפקחי העבודה הירוד, והיעדר רשות לאומית לבטיחות בעבודה, המכוונת את המדיניות בתחום וקובעת את סדרי עדיפויות בהתאם לצורכי המשק – הן הסיבות המרכזיות לבטיחות הירודה בשוק העבודה הישראלי.
מרבית הבטחות משרדי הממשלה השונים לקידום הבטיחות בענף הבניה, האחראי על כ-60% מתאונות העבודה הקטלניות והקשות, עדיין מצויות על הנייר בלבד מאז נובמבר 2018.
לכתבות על הדו"ח: