04-05-2019

14 הרוגים בתאונות בנין בשליש הראשון של השנה!
זהו מספר ההרוגים הגבוה ביותר לעומת מספרם בתקופות המקבילות מאז 2016, ומהווה עליה של כ-20% בממוצע

נתון מחריד זה, העולה מדוח שאנו מפרסמים היום ומהסכם שליש ראשון של 2019, משקף את זילות חייהם של עובדי הבנין בעיני רשויות המדינה שממשיכות להתנהל ברשלנות פושעת ובעצלתיים. אכן הבטחות רבות השמיעו משרדי הממשלה לפני חצי שנה, עת הודיעו בנובמבר 2018 על שורה של החלטות לשם קידום הבטיחות בענף הבניה. אולם הבטחות לחוד וביצוע לחוד.

– 7 תקנים בלבד אוישו מ60 התקנים החדשים שקיבל מינהל הבטיחות במשרד העבודה לשם הגברת הפיקוח והאכיפה באתרי הבניה.
– יחידת המשטרה הארצית 'פלס' חקרה עד כה תאונה קטלנית אחת בלבד, וספק אם בכוונתה לחקור עוד תאונות עבודה.
– רשם הקבלנים שלל עד כה רשיונם של שני קבלנים בלבד, למרות מאות צווי הבטיחות שנערמו רק מתחילת השנה נגד קבלנים בגין ליקויי בטיחות באתריהם.

ואלו רק דוגמאות קטנות, לביצוע העלוב מצד רשויות המדינה לצעדים שהובטחו למען טיפול במגפת תאונות העבודה בענף הבניה.

לקריאה מלאה של הדו"ח: