18-05-2015

IMG_8259

אנחנו מחפשים א/נשים בעלי/ות מחויבות לתחום של זכויות עובדים וזכויות אדם, משמעת עצמית, אחריות ומסירות, יכולת עבודה עם מחשב ושימוש בתוכנות ייעודיות.

אנחנו מבקשים התחייבות לתקופה משמעותית, בהיקף של לפחות שעתיים שבועיות (מענה טלפוני) / לפחות ארבע שעות שבועיות (קבלת קהל) / לפי יכולת (מענה בדוא"ל). טרם לתחילת ההתנדבות המתנדבים יוזמנו לראיון, וישתתפו בשתי הדרכות במשרדנו בתל אביב: הדרכה בדיני עבודה (ששי 5.6.15), והדרכה בעריכת חישובים ובשימוש בתוכנות ייעודיות (ששי 12.6.15).

פרטים על פעילות העמותה ניתן למצוא באתר: kavlaoved.org.il

המעוניינים, אנא פנו בצירוף קורות חיים לנירית פלד – Nirit@kavlaoved.dreamhosters.com