Left Menu
דוחות קו לעובד

דוחות קו לעובד

דוחות קו לעובד, שפורסמו במהלך השנים האחרונות, מופיעים כאן בחלוקה לתחומי פעילות. סקרים, ניירות עמדה ודוחות ישנים יותר ניתן לחפש (ולפעמים אפילו למצוא!) כאן למטה, או באמצעות מנוע החיפוש  בדף הבית. מהגרי עבודה בחקלאות מרץ 2022 – בתחבולות תעשה לך עבדים: חתירתה של מדינת ישראל תחת מאמציה שלה למניעת עבדות וסחר בבני אדם. אוקטובר 2021 […]

דוחות קו לעובד, שפורסמו במהלך השנים האחרונות, מופיעים כאן בחלוקה לתחומי פעילות. סקרים, ניירות עמדה ודוחות ישנים יותר ניתן לחפש (ולפעמים אפילו למצוא!) כאן למטה, או באמצעות מנוע החיפוש  בדף הבית.


מהגרי עבודה בחקלאות

מרץ 2022 – בתחבולות תעשה לך עבדים: חתירתה של מדינת ישראל תחת מאמציה שלה למניעת עבדות וסחר בבני אדם.
אוקטובר 2021 – ארץ אוכלת עובדיה: הפקרת בריאותם של מהגרי עבודה בחקלאות
דצמבר 2020 – הפרת זכויות מהגרי עבודה מתאילנד במשקים החקלאיים בישראל.
אוקטובר 2020 – תנאי מגורים של מהגרי עבודה בחקלאות.
פברואר 2018 – המחיר שהם משלמים: השלכות עבודה עם חומרי הדברה על בריאותם  ובטיחותם של עובדי ההקלאות מהגרי העבודה בישראל.

 


פלסטינים המועסקים בישראל

ספטמבר 2022 – מפת דרכים: בריאות עובדים פלסטינים בענף הבנייה.
מרץ 2021 – "תמונת מצב": התפתחויות ושינויים בהעסקת פלסטינים
בישראל.
נובמבר 2018 – כיבוש העבודה: העסקת פלסטינים בישראל.

 

 


מבקשי מקלט

אפריל 2019 – שוד ושבר: על הכשלים של חוק הפיקדון ויישומו.
מרץ 2015 – תמונת מצב: עובדות מבקשות מקלט בשוק העבודה הישראלי.
ינואר 2012 – סיכום פעילות תחום פליטים ומבקשי מקלט

 


סיעוד

אוגוסט 2016 – כסף שחור, עבודה שחורה: גביית דמי תיווך ממהגרי עבודה בסיעוד בישראל.

 

 


תחלואה תעסוקתית ובטיחות בעבודה

ינואר 2023 – דוח בטיחות בעבודהסיכום 2022
ספטמבר 2022 – מפת דרכים: בריאות עובדים פלסטינים בענף הבנייה.
יוני 2022 – דוח בטיחות בעבודהסיכום חצי שנתי 2022
פברואר 2022 – דוח בטיחות בעבודהסיכום 2021
דצמבר 2021 – משבר התחלואה התעסוקתית בישראל
יולי 2021 – דוח בטיחות בעבודהסיכום חצי שנתי 2021
ינואר 2021 – דוח בטיחות בעבודה – סיכום 2020
יולי 2019 – קבלניות שיאניות בצווי בטיחות – דוח חצי שנתי 2019
יולי 2019 – דוח חצי שנתי תאונות עבודה בבניין 2019
ינואר 2019 – סיכום 2018 בפרויקט נרתמים  – תאונות עבודה בבניין
פברואר 2018 – סיכום 2017 בפרויקט נרתמים – תאונות עבודה בבניין


דוחות שנתיים

דוח שנתי 2021
דוח שנתי 2020

דוח שנתי 2019
דוח שנתי 2018
כך עובדים עניי עירנו: דוח שנתי 2017

 


דוחות כלליים

מאי 2022 – אכיפת זכויות עובדים פלסטינים ומהגרי עבודה – ניתוח פעילות רשות האוכלוסין וההגירה 2020-2018

מרץ 2022 – זכות לתעסוקה הוגנת ואבטלה בכבוד: יוצאי אתיופיה בשוק העבודה בתקופת הקורונה

מרץ 2022 – בתחבולות תעשה לך עבדים: חתירתה של מדינת ישראל תחת מאמציה שלה למניעת עבדות וסחר בבני אדם.
נובמבר 2021 – מי שומר על העובדים.ות? ניתוח אכיפת זכויות עובדים על ידי מנהל האסדרה והאכיפה בישראל
דצמבר 2020 – כיצד מושפעים מהגרי עבודה מהקורונה?
דצמבר 2020 – מיהם העובדים החיוניים השקופים?
מאי 2020 – מי שומר על העובדים? ניתוח אכיפת זכויות עובדים על ידי מנהל האכיפה וההסדרה.
פברואר 2016 – ללא חוזה: שוק העבודה ב-2015 במשקפי עובדים שפנו לייעוץ בקו לעובד.

נגישות