Left Menu
עובדי ניקיון בבתים פרטיים

עובדי ניקיון בבתים פרטיים

עמותת קו לעובד מסייעת בכל חודש לכ-350 עובדי ניקיון בבתים פרטיים באמצעות קבלת הקהל במשרדנו, וכן דרך הרשתות החברתיות והקו החם שמפעילה העמותה. אופי העסקת עובדים אלו מאופיין בחוסר כללי העסקה ברורים. כך, שיטת התשלום הנפוצה ביותר בענף הינה תשלום במזומן, תוך הסכם על מתכונת העסקה בעל פה בין הצדדים, כאשר לעיתים קרובות הסכמה זו […]

בישראל מועסקים עשרות אלפי עובדים ועובדות בניקיון בתים פרטיים. עובדים אלו מגיעים מרקעים שונים ומגוונים, וניתן למצוא עובדי ניקיון בבתים פרטיים שהינם ישראלים מחזיקי תעודות זהות, מהגרי עבודה המחזיקים אשרת שהייה בתוקף וכן אלו המחזיקים אשרה שאינה בתוקף, מבקשי מקלט, חסרי מעמד, פליטים ועוד. קו לעובד מסייעת לעובדות ועובדים למצות את זכויותיהם בשיתוף פעולה ותמיכה של סיעת צדק חברתי בהסתדרות.  

לקרוא עוד

עמותת קו לעובד מסייעת בכל חודש לכ-350 עובדי ניקיון בבתים פרטיים באמצעות קבלת הקהל במשרדנו, וכן דרך הרשתות החברתיות והקו החם שמפעילה העמותה. אופי העסקת עובדים אלו מאופיין בחוסר כללי העסקה ברורים. כך, שיטת התשלום הנפוצה ביותר בענף הינה תשלום במזומן, תוך הסכם על מתכונת העסקה בעל פה בין הצדדים, כאשר לעיתים קרובות הסכמה זו נעשית מבלי שהעובד דובר באופן שוטף את שפתו של המעסיק. לאור אותו חוסר בהסדרת כללי העסקה ברורים כברוב מקומות העבודה בישראל, אנו עדים לחוסר מודעות ברור מצד מעסיקי עובדי ניקיון במשק בית לחובותיהם כלפי העובדים, חובות כגון תשלומי ביטוח לאומי, פנסיה, תשלומים עבוד ימי חג, חופשות ודמי הבראה, פיצויי פיטורים ועוד, וריבוי הפרות זכויות העובדים בהתאם.

חוסר מודעות המעסיקים לחובותיהם כלפי העובדים הוביל לעלייה ניכרת בכמות עובדי ניקיון בבתים פרטיים הפונים לעמותת קו לעובד, ולפיכך גם בעלייה בתביעות כלפי מעסיקים מפרים. ההפרות המרכזיות של זכויות העובדים בענף להם אנו עדים בעמותת קו לעובד הינן אי תשלום זכויות סוציאליות, אי תשלום עבור ביטוח לאומי, אי תשלום פיצויי פיטורין והודעה מוקדמת ועוד.

אנו בקו לעובד מבקשים לקדם את הסדרת העסקת העובדים בניקיון בבתים פרטיים דרך חתימה על חוזי עבודה עם תחילת ההעסקה המגדירים במדויק את מתוכנת העסקתם של העובדים, רישום תשלומי משכורת, העלאת מודעות הציבור לזכויות העובדות והעובדים בתחום וכן קידום מדיניות סדורה בנושא.

למחשבון זכויות לחץ כאן

נגישות