15-09-2016

מוסד 'הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה' הוקם לפני כשש שנים, במטרה להבטיח הגנה נאותה על זכויותיהם בעבודה של מהגרות ומהגרי עבודה בישראל. נתונים שהתקבלו בעמותת קו לעובד במסגרת בקשות חופש מידע משקפים תמונה עגומה ביותר: מוסד הממונה אינו פועל להשגת מטרותיו ובפועל הסמכויות הרחבות שהוקנו לו מכוח חקיקה ראשית הפכו לאות מתה. המוסד אינו מבצע את תפקידיו; אינו מפעיל את סמכויותיו; ובעיקר: לא מגיש תביעות אזרחיות בשמם של מהגרי עבודה, לא משתתף בדיונים עקרוניים על זכויותיהם של מהגרי עבודה בבתי המשפט השונים; פועל על פי סדרי עדיפויות אשר חוטאים לתכלית החקיקה בעניינו ואף זאת באופן לקוי ולא מספק; המוסד אף אינו מקיים את חובותיו על פי חוק כאשר נמנע בשיטתיות מפרסום דוחות שנתיים. בנוסף, שר הכלכלה נמנע מהקצאת משאבים ראויים למוסד הממונה, לרבות תקנים, כך שלמעשה נשענת כל עבודתו של המוסד על תקן אחד ויחיד של הממונה, עו"ד איריס מעיין.

מוסד הממונה עוגן בחוק על מנת להבטיח הגנה על זכויותיהם של העובדים המוחלשים ביותר בשוק העבודה בישראל. עובדים אשר חשופים להפרה שיטתית של זכויותיהם ולניצול מחפיר של מוחלשותם. העדר הפעילות של המוסד מחייבת לפיכך את התערבותו של בית המשפט. בעתירה הרצ"ב כלולים נתונים עובדתיים שנמסרו ל"קו לעובד" אודות פעילותה הדלה של הממונה על זכויות עובדים זרים כיום: https://kavlaoved.org.il/?p=5282

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download/להורדת המסמך [510.98 KB]