"אכיפה אזרחית" משמעותה שימוש בכלים אזרחיים ומינהליים כדי להרתיע מעסיקים מהפרת זכויות עובדים. למשל," דרישה שלא לתקצב גוף שהפר את זכויות עובדיו או לשלול רישיונות מעסקים המפרים זכויות עובדים.

לנוכח הכישלון הנמשך של הערוצים המסורתיים, כגון התדיינויות בבתי הדין לעבודה, להפחית את ממדי ההפרות של זכויות בעבודה, עולה הצורך לנקוט באמצעים משלימים. בהקשר זה, נודעת חשיבות רבה להמרצת הרשויות לעשות שימוש בסמכויות הרישוי והפיקוח הנתונים להן כדי להניא מעסיקים מהפרת זכויות עובדיהם. מזה כמה שנים שקו לעובד, כחלק מפורום הארגונים לאכיפת זכויות עובדים, פועל לקידום אכיפה שכזו. כך, למשל, פעל קו לעובד לביטול רישיון של חברת שמירה שהצטברו נגדה תלונות רבות, וכן תביעות בבתי הדין לעבודה.

קו לעובד מפרסם מידע אודות הליכים המתנהלים בבתי הדין לעבודה נגד מעסיקים. מטרת הפרסום היא לידע עובדים פוטנציאליים ומתעניינים אחרים.