Left Menu
תאונות עבודה – עדכונים שוטפים

תאונות עבודה – עדכונים שוטפים

מסד נתונים אזרחי

במסגרת פרוייקט בטיחות בעבודה מנהלת קו לעובד מעקב אזרחי אחר תאונות העבודה המדווחות בישראל. הידיעות מגיעות אלינו על פי רוב מפירסומי גורמי ההצלה אשר נקראים לזירות התאונה, ובראשם ארגון מד״א. ידיעות ומידע נוסף מועבר על ידי עיתונאים מחוייבים, מינהל הבטיחות התעסוקתית, עובדים באתרי התאונות, ופעילים עצמאיים אשר נרתמו למאבק במחדלי הבטיחות בעבודה.

החל מינואר 2018 אנחנו מפרסמים כאן באתר את נתוני התאונות בהן נפגעו עובדים, וזאת על מנת לשתף את ציבור העובדים והעוקבים בנתונים הזורמים אלינו. אם יש בידיכם מידע ו/או תיקונים, נשמח אם תצרו קשר או באמצעות האתר, או דרך עמוד הפייסבוק ״נרתמים״.

*נתוני תאונות הבניין שדווחו לאורך השנים 2017, 2018 ו-2019 מופיעים בטבלאות במורד העמוד.

 

 

__________________

__________________

__________________


__________________

 

נגישות