Left Menu
ניירות עמדה

ניירות עמדה

בדף זה ניתן למצוא ניירות עמדה שהוגשו לוועדות הכנסת ומכתבים ששלח צוות קו לעובד למשרדי הממשלה בשנים האחרונות (2020-2024).
לנוחותכם, המסמכים מופיעים בחלוקה לתחומי פעילות.

.


מהגרי עבודה

עבודת ועדת המנכ"לים לעניין הבאת עובדים זרים – 9.7.2024
מידע מדאיג אודות תוצרי מסלולי ה"גיוס הפרטי" שנפתחו לאחר 7.10.2023
– יולי 2024
המרת מכסות להעסקת עובדים פלסטינים למכסות להעסקת מהגרי עבודה, פתיחת ענפים חדשים להגירת עבודה והגדלת מכסות
– יוני 2024
אפליית עובדים לא-ישראלים ופגיעה בזכויותיהם במקרים של היעדר-דיווח לכאורה מצד המעסיק
– 26.5.2024
הצעת המחליטים המתגבשת בנוגע להעסקת עובדים זרים
– 1.5.2024
גורמי סיכון פסיכו-סוציאליים בעבודתם של מהגרי עבודה בישראל בזמן המלחמה
– אפריל 2024
נייר עמדה מטעם עמותת קו לעובד לצוות הבין-משרדי להבאת עובדים זרים לישראל
– אפריל 2024
הבאת עובדים זרים לענף התעשייה ממדינות בעלות תמ"ג לנפש נמוך מזה של ישראל
– פברואר 2024
קביעת מנגנון מקצועי ושקוף לגיבוש המלצות בדבר הגירת עבודה – פברואר 2024
הגירת עבודה בחסות המלחמה – ינואר 2024
נייר עמדה מטעם ארגוני זכויות האדם: הצעת חוק עובדים זרים – ינואר 2024
היערכות מבחינת פיקוח ואכיפה להגעתם אלפי מהגרי עבודה, מהם 15 מחוץ להסכמים הבילטרליים
– נובמבר 2023
קביעת תנאים להבאת עובדי בניין מחוץ להסכמים הבילטרליים – נובמבר 2023
סוגיות הנוגעות למהגרי עבודה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" – אוקטובר 2023
הגדלת המכסות לעובדים זרים לצד אי-הגדלת כוח אדם שאמור לפקח על זכויותיהם – אוגוסט 2023

מהגרי.ות עבודה בחקלאות

הנהלים הזמניים להבאה מהירה של עובדים זרים לישראל מחוץ להסכמים הבילטראליים – בענפי החקלאות והבניין – נובמבר 2023
חשש לגביית דמי תיווך והונאה במסגרת גיוס עובדי חקלאות ב"מסלול החירומי" – נובמבר 2023
גיוס עובדים זרים לחקלאות בהליך חירומי – מלחמת חרבות ברזל
– אוקטובר 2023
הנחיות פיקוד העורף לעבודה בענפי הבנייה והחקלאות בשעת חירום
– אוקטובר 2023
טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בתכשירי הדברה) – ספטמבר 2023
תיקון נוהל משתלמים זרים בחקלאות
–  יולי 2023
מהגרי עבודה בחקלאות – סקירה והמלצות
– מרץ 2023
צורך בתשתית עובדתית הולמת לבחינת העלאה בסכומי ניכויי מגורים למהגרי עבודה בחקלאות
– יולי 2022

תקנות עובדים זרים:
פיקדון בענף החקלאות
– יוני 2022
הפרטת בריאותם של מהגרי העבודה וחסרי המעמד החיים בישראל (בשיתוף רל"א) – מאי 2022
תקנות עובדים זרים: פיקדון בענף החקלאות – מרץ 2022
נגישותם של מהגרי ומהגרות העבודה בישראל לשירותים רפואיים חסמים וקשיים עיקריים (בשיתוף רל"א) – ינואר 2022
תופעת הסחר בבני אדם ומהגרי עבודה בענף החקלאות (באנגלית) – ינואר 2022
בחינת שינוי שיטת ההעסקה בענף החקלאות באמצעות תאגידים – דצמבר 2021
נייר עמדה לוועדה המיוחדת לעובדים זרים: מהגרי עבודה בענף החקלאות – נובמבר 2021
כשלים חמורים באכיפת הבטיחות בעבודה עם חומרי הדברה – אוקטובר 2021
נייר עמדה בנושא מניעה וטיפול במקרים של עבירות מין נגד מהגרות עבודה במסגרת העסקתן – אוקטובר 2021
הנגשת שירותי בריאות הנפש למהגרי ומהגרות העבודה בישראל :ביטול החרגת
שירותים פסיכולוגיים בצו עובדים זרים
(בשיתוף רל"א) – נובמבר 2021


פלסטינים המועסקים בישראל

המרת מכסות להעסקת עובדים פלסטינים למכסות להעסקת מהגרי עבודה, פתיחת ענפים חדשים להגירת עבודה והגדלת מכסות – יוני 2024
ביטול היתרי תעסוקה לעובדים פלסטינים בישראל עקב היעדרות על רקע מחלה או פגיעה בעבודה – מרץ 2024
שמירת מקום במכסה לעובדים פלסטינים בהיתר שהתפטרו/פוטרו בזמן מלחמת "חרבות ברזל"
– 12/2/2024
בקשה לתיקון נוהל תכנית הבטיחות הפנסיוני לעובדים פלסטינים – משיכה חלקית של כספי צבירה בצל מלחמת חרבות ברזל וחשש לפגיעה ברצף הביטוחי
– נובמבר 2023
ניצול ימי מחלה על ידי עובדים פלסטינים המועסקים בישראל
– אוגוסט 2023

בקשה לקיום דיון בנושא פיילוט הכשרת עובדים פלסטינים בבטיחות בעבודה
פברואר 2023
שינוי שיטת העסקת עובדים פלסטינים בענפי החקלאות ,מוסדות הסיעוד והבריאות והמסעדנות – ינואר 2023
הקמת מערכי השמה לעובדים פלסטינים אצל מעסיקים בענף הבניין
– ינואר 2023
פנייה דחופה בעניין שעבוד-חוב נוסף של עובדים פלסטינים
– ינואר 2023
שינוי שיטת העסקת עובדים פלסטינים בענפי החקלאות, מוסדות הסיעוד והבריאות והמסעדנות – נובמבר 2022
פניית קו לעובד בנוגע לפיילוט המיועד להכשרת עובדים פלסטינים בבטיחות בעבודה
– אוגוסט 2022
העסקת עובדים מרצועת עזה בהיתרי עבודה אחרי 1.8.2022
(בשיתוף גישה) – יולי 2022
העסקת עובדים מרצועת עזה בהיתרי "צרכים כלכליים"
(בשיתוף גישה) – יוני 2022
פגיעה בעובדים ערבים אזרחי ישראל ועובדים פלסטינים בתקופות של מתח ביטחוני – מרץ 2022
נפגעי תאונות עבודה לא-ישראלים הזקוקים לכיסוי או החזר הוצאות רפואיות עקב תאונת עבודה (בשיתוף מען, האגודה לזכויות האזרח ורל"א)- פברואר 2022
זכויות עובדים פלסטינים בישראל (אנגלית) – ינואר 2022
כרטיסים אישיים ותלושי שכר: עובדים פלסטינים בהיתר – נובמבר 2021


מבקשי מקלט

פליטות, הרות ומפוטרות: על מצוקתן הייחודית של נשים שאינן בנות הרחקה המפוטרות מעבודתן במהלך הריון – מאי 2024
פנייה דחופה בעניין "נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים" – יולי 2022
הפרטת בריאותם של מהגרי העבודה וחסרי המעמד החיים בישראל
(בשיתוף רל"א) – מאי 2022


מהגרי.ות עבודה בסיעוד

תיקונים נדרשים ב"נוהל מחליפות" בסיעוד הביתי – אוגוסט 2023
בקשה דחופה בעניין אשרות עובדי כוח עזר במוסדות סיעוד – אוגוסט 2023
הטרדות ופגיעות מיניות במהגרות עבודה בסיעוד וחקלאות
– אוגוסט 2023
הערות קו לעובד: טיוטת תקנות הכניסה לישראל
– יוני 2023
העסקת עובדות סיעוד בידי חברות סיעוד במקביל למטופל הסיעודי – יוני 2023
היעדר פיקוח ואכיפה מצד המוסד לביטוח לאומי אחר נותני שירותים לזכאי קצבת סיעוד
– יוני 2023
עמדת קו לעובד ביחס להצעת החוק לשלילת פנסיה מעובדות סיעוד מהגרות
– יוני 2023
נייר עמדה בנוגע להתאמה בין מהגר/ת עבודה בסיעוד למטופל/ת ומענה במקרי התפטרות או עזיבה
– אפריל 2023

בקשה למנגנון חריגים בשיקול דעת להשמה החורגת מ
30ימים תחת" נוהל מחליפות"
– מרץ 2023
סקירת שיטת ההעסקה ב"ענף" הסיעוד הביתי והמלצות קו לעובד
– מרץ 2023

פעולות
אכיפה מצד רשות האוכלוסין וההגירה ביחסלמעסיקי עובדים זרים ופלסטינים
– פברואר 2023
הכשלת ההסכם הבילטראלי עם ממשלת הפיליפינים
– דצמבר 2022
פניית קו לעובד בדרישה לבטל את סעיף ז.5 לנוהל עובד זר
– ספטמבר 2022

הפרטת בריאותם של מהגרי העבודה וחסרי המעמד החיים בישראל מקפחת ופוגעת
בזכותם לבריאות ולחיים בכבוד (בשיתוף רל"א) – אפריל 2022
נגישותם של מהגרי ומהגרות העבודה בישראל לשירותים רפואיים 
חסמים וקשיים עיקריים
(בשיתוף רל"א) – ינואר 2022
עמדת קו לעובד עבור הצוות הבינמשרדי לבחינת תיאגוד בענף הסיעוד הביתי – ינואר 2022
פירוט אחוזי משרה בתלושי שכר של מהגרות עבודה בסיעוד – ינואר 2022
שינוי שיטת ההעסקה בענף הסיעוד להעסקה באמצעות תאגידים – דצמבר 2021
נייר עמדה בנושא מניעה וטיפול במקרים של עבירות מין נגד מהגרות עבודה במסגרת העסקתן – אוקטובר 2021
נייר עמדה: העסקה במקביל של מהגרות עבודה בסיעוד על ידי נותני שירותים בסיעוד ומעסיקים סיעודיים – יולי 2021


תחלואה תעסוקתית ובטיחות בעבודה

מניעת עבודה בתנאי אקלים קיצוני לאור השפעות משבר האקלים על בטיחות ובריאות תעסוקתית – יולי 2024
תמצית הקואליציה למען בריאות תעסוקתית בסוגיית משבר התחלואה התעסוקתית בישראל
– אפריל 2024
הערות קו לעובד – טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)
– מרץ 2024
הערות הקואליציה לבריאות תעסוקתית – הפסקת פעילות המוסד לבטיחות ולגיהות
– ינואר 2024
הערות לטיוטת תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי) – דצמבר 2023
גריעה מתקציב היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה
– ספטמבר 2023
פנייה להקמתה לאלתר של וועדת איתור למשרת מפקח עבודה ראשי במשרד העבודה ואי הארכת כהונת מפקח עבודה ראשי הנוכחי
– ספטמבר 2023
בקשה שלא לחתום על צו להרחבת הוראות ההסכם קיבוצי בענף הבנייה המטילות קנסות על עובדים
– יוני 2023
הוראות בנוגע לשירותי רפואה בעבודה ופעולה מונעת לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
– יוני 2023
הערות קו לעובד – טיוטת תקנות ארגון הפיקוח על העבודה
– מאי 2023
בטיחות העובדים בענף הבנייה – נייר עמדה לועדת העבודה והרווחה
– מאי 2023
קידום טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה – בעלי תפקידים באתר בניה – אפריל 2023
"אזורי תעשייה שבניהול ישראלי באזור יהודה והשומרון – ביקורת מעקב" – בקשה לקיים דיון בועדה לביקורת המדינה
– אפריל 2023
נייר עמדה בנושא ריבוי תאונות עבודה קטלניות מתחילת שנת 2023
– מרץ 2023
מסמך עקרונות הקואליציה למען בריאות תעסוקתית
– מרץ 2023
תאונות עבודה קטלניות בדו"ח מינהל הבטיחות
– פברואר 2023
נייר עמדה בנוגע לבטיחות בעבודה בענף הבנייה (מוגש לוועדת העבודה והרווחה)
– ינואר 2023
פניית קו לעובד בנוגע לפיילוט המיועד להכשרת עובדים פלסטינים בבטיחות בעבודה
– אוגוסט 2022

נייר עמדה בנוגע לדו"ח מבקר המדינה
בנושא בטיחות העובדים בענף הבנייה
– מאי 2022
נייר עמדה בנוגע למדיניות פיקוח ואכיפה בבטיחות עובדים ומדיניות הגשת כתבי אישום – מאי 2022
בטיחות בעבודה בענף הבניין (אנגלית) – אפריל 2022
נגישותם של מהגרי ומהגרות העבודה בישראל לשירותים רפואיים  חסמים וקשיים עיקריים (בשיתוף רל"א) – ינואר 2022
נפגעי תאונות עבודה לא-ישראלים הזקוקים לכיסוי או החזר הוצאות רפואיות עקב תאונת עבודה (בשיתוף מען, האגודה לזכויות האזרח ורל"א)- פברואר 2022
תאונות עבודה בישראל – פברואר 2022
הפרטת בריאותם של מהגרי העבודה וחסרי המעמד החיים בישראל (בשיתוף רל"א) – מאי 2022
הערות קו לעובד לתקנות בטיחות בעבודה – גהות תעסוקתית ובטיחות עובדים בסיליקה – מאי 2022
תאונות עבודה בישראל: נייר עמדה לקראת דיון בוועדת העבודה והרווחה
– נובמבר 2021
כשלים חמורים באכיפת הבטיחות בעבודה עם חומרי הדברה – אוקטובר 2021
הנגשת שירותי בריאות הנפש למהגרי ומהגרות העבודה בישראל :ביטול החרגת
שירותים פסיכולוגיים בצו עובדים זרים
(בשיתוף רל"א) – נובמבר 2021
קביעת הוראות בדבר אכיפת חוקי בטיחות בעבודה בשטחי השלטון הצבאי בגדה המערבית – נובמבר 2021
הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10) צווים להפסקת עבודה באתרי בנייה – יולי 2016
המלצות דחופות ליישום מיידי במאבק בתאונות עבודה בענף הבניין – פברואר 2016


מדיניות ציבורית

הגברת הסנקציות על ניכויים משכר עבודה בניגוד לדין – נייר עמדה לועדת העבודה – יולי 2024
הגנה על עובדים שעתיים בשעת חירום
– יוני 2024
הסדרי העסקה גמישה לעובדים במלחמת "חרבות ברזל" ובתקופות חירום בעתיד
– מרץ 2024
הערות קו לעובד לטיוטת הצעת חוק הגנת השכר
– מרץ 2024
פגיעותן של עובדות מוגנות על פי חוק עבודת נשים בשעת חירום והיעדר אכיפה
– מרץ 2024
זכויות עובדים ועובדות במלחמה – פערים במתווה הפיצויים ובחקיקה לשעת חירום
– פברואר 2024
הנגשה שפתית ליוצאי אתיופיה לקידום תעסוקה הוגנת ואבטלה בכבוד
– פברואר 2024
תשלום דמי אבטלה באופן רטרואקטיבי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת – תגובה
– ינואר 2024
תשלום דמי אבטלה באופן רטרואקטיבי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת
– ינואר 2024
גיוס עובדים לעבודה בשעת חירום – דצמבר 2023
גיוס עובדים לעבודה בשעת חירום – פנייה לשר העבודה – נובמבר 2023
הסדרי חל"ת וחל"ת גמיש לעובדים במלחמת "חרבות ברזל" – דצמבר 2023
מעקב אחר יישום מתווה הפיצויים בעקבות מצב הלחימה – זכויות העובדים והעובדות – דצמבר 2023
התייחסות הפורום לזכויות עובדים ועובדות לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים
– נובמבר 2023
הגנה על עובדים שעתיים שהיקף משרתם ירד בתקופה הקובעת
– נובמבר 2023
זכויות עובדים – התייחסות לתזכיר חוק תכנית הסיוע הכלכלי
– נובמבר 2023
הצעות קו לעובד לאסדרה – אוקטובר 2023
עמדת הפורום לאכיפת זכויות עובדים בנוגע למתווה הפיצוי המתגבש
– אפריל 2023
הערות לטיוטת תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה
וערך שעת עבודה לעובד קבלן) – יוני 2023
התגוננות עובדים לא ישראלים
לאור מצב החירום בדרום – מאי 2023
קובלנה לוועדת האתיקה בעניינו של חבר הכנסת ממלא מקום יו"ר הכנסת ניסים ואטורי
– אפריל 2023
נייר עמדה בנוגע למשבר הבריאות התעסוקתית בישראל
– מרץ 2023
הערות קו לעובד – תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית
– מרץ 2023
טיוטת תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה לועדת העבודה והרווחה – פברואר 2023
עמדות קו לעובד להערכת מצב חברתית-כלכלית לשנת 2023
– אפריל 2022
עמדת קו לעובד לקראת הבחירות לכנסת ה-25 – אוקטובר 2022
נייר עמדה בנוגע לדו"ח מבקר המדינה בנושא בטיחות העובדים בענף הבנייה – מאי 2022
נייר עמדה בנוגע למדיניות פיקוח ואכיפה בבטיחות עובדים ומדיניות הגשת כתבי אישום – מאי 2022
תעסוקת יוצאי אתיופיה בישראל בשגרה ובחירום – מאי 2022
נייר עמדה בנוגע לקידום אכיפת זכויות מהגרי.ות עבודה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה – מאי 2022
פגיעה בעובדים ערבים אזרחי ישראל ועובדים פלסטינים בתקופות של מתח ביטחוני – מרץ 2022
עובדים בזמן הקורונה – אוקטובר 2020


משולחנה של המחלקה המשפטית: פניות וניירות עמדה בנושאים כלליים

המרת מכסות להעסקת עובדים פלסטינים למכסות להעסקת מהגרי עבודה, פתיחת ענפים חדשים להגירת עבודה והגדלת מכסות – יוני 2024
אפליית עובדים לא-ישראלים ופגיעה בזכויותיהם במקרים של היעדר-דיווח לכאורה מצד המעסיק
– 26.5.2024
היערכות מבחינת פיקוח ואכיפה להגעתם אלפי מהגרי עבודה, מהם 15 מחוץ להסכמים הבילטרלייםנובמבר 2023
הנהלים הזמניים להבאה מהירה של עובדים זרים לישראל מחוץ להסכמים הבילטראליים – בענפי החקלאות והבניין
– נובמבר 2023

גיוס עובדים לעבודה בשעת חירום
– נובמבר 2023

בקשה לתיקון נוהל תכנית הבטיחות הפנסיוני לעובדים פלסטינים – משיכה חלקית של כספי צבירה בצל מלחמת חרבות ברזל וחשש לפגיעה ברצף הביטוחי – נובמבר 2023
הערות קו לעובד: תזכיר חוק עובדים זרים – נובמבר 2023
מדיניות משטרת ישראל לסגירת עסקים שעובדיהם הביעו לכאורה דברי תמיכה בטרור
– אוקטובר 2023
הגנה על עובדים ושימור תעסוקה בעת מלחמה
– 17.10.2023
נייר עמדה לקראת הדיון בפיצוי לנזקי מלחמת חרבות ברזל – פיצוי לעובדים – 16.10.2023
כבילה והיעדר פיקוח על תנאי העסקתם של עובדים זרים בבנייה
– 3.9.2023
בקשה לתיקון ולחידוד נהלים למניעת דיווחים כוזבים על "נטישת" עובדים – 9.8.2023
חילוט כספי פנסיה ופיצויי פיטורים ממהגרי עבודה לאחר תום רישיון הישיבה
– 13.7.2023
פגיעה בשכרם של עובדים ועובדות בישראל
– יולי 2023
נוהל בעניין מתן התראה מינהלית בחוק להגברת האכיפה
– יוני 2023
זכויות עובדים ופיצוי לנזקי מבצע "מגן וחץ" – חומר רקע לדיון בוועדת הכספים
– יוני 2023
הערות לטיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים – נזק מלחמה ונזק עקיף
– יוני 2023
ביצוע חקירות בדבר חשד להעסקת עובדים בשעת חירום בניגוד לתקנות פיקוד העורף – מאי 2023
מודל גיוס והעסקת מהגרי עבודה ברישיון בידי חברות זרות לבניה למגורים
-מאי 2023
פגיעה מיידית במאות משפחות חד-הוריות בשל הקפאת תכנית "סל גמיש"
– 11.1.2023
הערות קו לעובד למתווה חלוקת כספי הערובה המחולטים מכוח חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם
– ינואר 2023
מדיניות אי-האכיפה כלפי פליטות המלחמה מאוקראינה והטלת מגבלות על העסקתן – ינואר 2023
פיצוי לנזקי מבצע "עלות השחר" 
– אוגוסט 2022
פנייה דחופה בעניין "נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים"
– יולי 2022
הערות לתזכיר חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
(עם איתך-מעכי והאגודה לזכויות האזרח) – יולי 2022
התנהלות חברת פמ"י שעמה התקשר המוסד לביטוח לאומי
– יוני 2022
בקשות לפירוק חברות לא פעילות מצד רשם החברות והיועצת המשפטית לממשלה
– יוני 2022
דרישה דחופה להנפקת אשרות עבודה למשך שלושה חודשים לכל אזרחי אוקראינה השוהים בישראל תחת מדיניות אי-הרחקה, מאי 2022
מצב קורבנות סחר בבני אדם בישראל
(בשיתוף המוקד לפליטים ומהגרים) – פברואר
2022
נגישותם של מהגרי ומהגרות העבודה בישראל לשירותים רפואיים  חסמים וקשיים עיקריים (בשיתוף רל"א) – ינואר 2022
הערות לתזכיר חוק העלאת שכר המינימום (בשיתוף האגודה לזכויות האזרח ואיתך-מעכי) – פברואר 2022
נפגעי תאונות עבודה לא-ישראלים הזקוקים לכיסוי או החזר הוצאות רפואיות עקב תאונת עבודה (בשיתוף מען, האגודה לזכויות האזרח ורל"א)- פברואר 2022
תקנות עובדים זרים: פיקדון בענף החקלאות – מרץ 2022
הערות קו לעובד לתקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) – אפריל 2022
הפרטת בריאותם של מהגרי העבודה וחסרי המעמד החיים בישראל (בשיתוף רל"א) – מאי 2022
הערות קו לעובד לתקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) – דצמבר 2021
נייר עמדה לקראת דיון בנושא כלכלת הפלטפורמה: הצורך בהסדרת מעמדם של העובדים הזמניים העצמאים – נובמבר 2021
הערות "קו לעובד" לתזכיר חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל: ביטול היטל העסקת עובדים זרים – נובמבר 2021
הנגשת שירותי בריאות הנפש למהגרי ומהגרות העבודה בישראל :ביטול החרגת שירותים פסיכולוגיים בצו עובדים זרים (בשיתוף רל"א) – נובמבר 2021
כרטיסים אישיים ותלושי שכר: עובדים פלסטינים בהיתר – נובמבר 2021
רדיפה פוליטית כלפי עובדים ערבים במשרד הבריאות ודרישה לחידוד הנחיות על מנת למנוע ציד מכשפות של עובדי מדינה ערבים – מאי 2021

נגישות